Projekcia tepelných a energetických zariadení

Strojovňa Akumulácie Tepla — 900m3 8MW

Získajte viac informácii o našom vývojovom procese, vrátane 3D modelovania.

Firma ThermoProjekt je profesionálna projekčná a konzultačná spoločnosť ponúkajúca projekčné riešenia v oblasti tepelných a energetických zariadení a energií z obnoviteľných zdrojov. Rozsiahle a dlhoročné skúsenosti v odbore tepelného hospodárstva a ekonomickej analitiky daných tepelných energetických systémov nám umožňujú poskytovať komplexné a technicky silné riešenia pre individuálnych a inštitucionálnych klientov v strednej Európe. Profilovanie spoločnosti ponúka riešenia zo všetkých oblastí využívania tepelnej energie pre vykurovanie, vzduchotechniku, technologické využitie tepla a distribúciu tepla formou horúcovodov a parovodov. Špecifikom našich ponúk sú parné systémy, či už parné výmenníkové stanice alebo pripojenie technologických spotrebičov, hlavne v potravinárskom priemysle. Komplexnosť spoločnosti dopĺňa spracovanie vodných okruhov chladiacich systémov pre klimatizáciu, vrátane zdrojov—strojovní chladu.