O firme ThermoProjekt

Firma ThermoProjekt je profesionálna projekčná a konzultačná spoločnosť poskytujúca komplexné poradenské služby v oblasti tepela, ako aj v oblastiach výroby a rozvodov chladu a energií z obnoviteľných zdrojov tepla.

Firma vznikla v roku 1990 ako jedna z prvých súkromných projekčných firiem po zmene spoločenských pomerov v Československu. Dlhoročné technické a ekonomické skúsenosti zakladateľov firmy v oblasti tepelnej energie položili silné základy úspechu firmy a dnes tvoria jadro technologického a obchodného know-how spoločnosti.

Firma ThermoProjekt je poprednou projekčnou a konzultačnou spoločnosťou na stredoeurópskom trhu s rozsiahlymi znalosťami problematiky v oblastiach tepelného hospodárstva. Naše riešenia, štúdie a produkty slúžia zákazníkom na využitie dodávky tepla a teplej pitnej vody v občianskych, bytových a priemyselných objektoch. Všetky projektové práce poskytované naším klientom sú spracovávané na moderných počítačových systémoch CAD, vrátene 3D modelovania a parametrického simulovania. Naše technologické riešenia dosahujú parametre Európskej Únie ako v technickej oblasti tak aj v oblasti optimálneho riadenia technológii a vďaka ISO 9001 certifikácii sme schopní poskytnúť veľmi vysokú kvalitu riešení vyžadovanú dnešnými modernými a komplexnými energetickými systémami. Či sa jedná o spracovanie štúdie s jej ekonomickým vyhodnotením, vypracovanie projektu pre stavebné povolenie alebo zhotovenie kompletnej projektovej dokumentácie, naše dlhoročné skúsenosti a referencie sú zárukou kvality a spokojnosti našich klientov.

Veľmi dôležitou súčasťou našej ponuky je skúmanie možností a návrh optimálnych riešení zameraných na úsporu tepelnej energie pri výrobných činnostiach v priemyselných celkoch ako aj spätné využívanie odpadného tepla. Naše riešenia sú podložené rozsiahlou ekonomickou štúdiou a dokázateľne šetria správcom objektov ich prevádzkové náklady tepelného hospodárstva.

Našou prioritou je úplná spokojnosť klientov—profesionalita a dlhoročné skúsenosti na trhu s tepelnou energiou nám umožňujú pristupovať k potrebám, požiadavkám a problémom našich klientov s efektivitou a profesionalitou, ktorá prináša funkčné riešenia často nevídané v našom odvetví. Od konzultácie, cez štúdiu až po konečný projekt, naše procesy sú vždy zamerané na vysokú kvalitu, spoľahlivosť, funkčnosť a ekonomickú dostupnosť.

Schopnosti

Pri výbere spoľahlivého partnera pre Vaše energetické riešenie je dôležité zamerať sa na spoločnosť, ktorá má správnu kombináciu technologických, komunikačných a manažerských schopností, podporenú dostatkom skúseností v odbore tepelnej techniky. Komplexnosť moderných technologických systémov a finančná náročnosť mnohých projektov vyžaduje silného a skúseného technologického partnera, ktorý doručí efektné a ekonomické riešenia.

50 rokov skúseností

Firma ThermoProjekt disponuje 50-imi rokmi skúseností v odpore tepelného hospodárstva, vzduchotechniky a technológií obnoviteľných energií. Zakladatelia firmy majú dlhodobé technické a obchodné skúsenosti v odbore tepelnej techniky, v ktorom pôsobia od 60-tych rokov a participovali v mnohých technologicky náročných projektoch. Vďaka týmto značným skúsenostiam a znalostiam problematiky odvetvia tepelnej energie bude Váš projekt vždy riešený odborne, komplexne a ekonomicky.

Certifikácia ISO 9001

Vysoká kvalita technologického spracovania je prvoradá v našom prístupe k poskytovaniu kvalitných energetických riešení pre našich klientov. Správne a efektívne riešenie je jadrom funkčného a ekonomicky výhodného riešenia. Náš proces riadenia kvality je výsledkom dlhoročného technologického know-how z oblasti designu tepelných a energetických zariadení a vzduchotechniky, skombinovaného s modernými informačnými a modelovacími systémami. S vysokou kvalitou technologického spracovania Vášho projektu si môžete byť istí aj vďaka ISO 9001 certifikácii v oblasti projektovania, vykurovacích a klimatizačných zariadení, tepelných zariadení a líniových rozvodov, ktoré nám bolo udelené už roku 2002 ako jednej z prvých firem na Slovensku.

Autorizovaní pre Slovensko a Českú Republiku

V dnešnej komplexnej a dynamickej svetovej ekonomike s previazanosťou zákazníkov a dodavateľov, ktorá presahuje geografické hranice štátov potrebujete silného technologického partnera, ktorý je skúsený na viacerých trhoch strednej Európy. Firma ThermoProjekt je plne autorizovaná pre poskytovanie odborných technologických riešení v oblasti tepelných a energetických zariadení na Slovensku ako aj v Českej Republike, s dhlhoročnými skúsenosťami so spoluprácou s klientami v oboch krajinách.

Okrem nášho pôsobenia na Slovensku a v Čechách často spolupracujeme so zákazníkmi z ostatných stredoeurópskych krajinách vďaka našej znalosti mnohých európskych noriem a krajových zvyklostí. Náš tím profesionálov vie doručiť riešenia ako pre lokálných zákazníkov v slovenčine a češtine, tak aj pre zahraničných klientov v plynulej profesnej angličtine.