Portfólio

Naše riešenia tepelných a energetických systémov je možné nájsť u mnohých klientov v strednej Európe. Od rezidenčných aplikácií až po priemyselné inštalácie. Následne sú vybrané niektoré referencie z nášho pôsobenia v odbore tepelnej energie:

Slovnaft Bratislava

Slovnaft Bratislava

 • Ústredné vykurovanie a vzduchotechnika pre dielne VURUP SO 1407
 • Výmenníková stanica Energetika Slovnaft Bratislava
 • Oprava doprovodov VOT
 • Ústredné vykurovanie pre dielne DEOS Slovnaft Bratislava
Elektrárna Hodonín

Elektrárna Hodonín

 • Hydraulický prepočet TN Hodonín Východ
 • Prekládka tepelných prípojok v areáli EHO
 • Prípojka a redukčná stanica pary pre CHÚV EHO
 • Generálna oprava vykurovania Rozmrazovny EHO
 • Rekonštrukcia vykurovania EHO III. etapa
Elektrarna Hodonin

Elektrárna Hodonín

 • Výkurovanie strojovne a kotolne EHO
 • Rekonštrukcia vykurovania Čpavkového Hospodártva EHO
 • Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov z PVS I a II v EHO
 • Vykurovanie objektu Dielne Údržby EHO
 • Hydraulický prepočet tepelných rozvodov vykurovania Zauhlovanie EHO
DVS Hodonin

Družstevní Vinné Sklepy Hodonín

 • Ústredné vykurovanie a vzduchotechnika areálu DVS Hodonín
 • Rekonštrukcia výmenníkovej stanice pre DVS Hodonín
 • Tepelné rozvody I. časť a miešacie stanice DVS Hodonín

Firma Jan Varmuža

 • Rekonštrukcia tepelého hospodárstva
 • Úprava redukčnej stanice pary
 • Vodné okruhy pre klimatizáciu
 • Vykurovanie podložia objektu Chladiarne
 • Rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla
 • Rekonštrukcia vonkajších tepelných rozvodov
 • Rozvody technologickej pary a kondenzátu

Firma Jan Varmuža

 • Vykurovanie a klimatizácia podlažnej budovy
 • Oprava rozvodov objektu D07 Kuchárna, Údírny
 • Vyvýjač potravinárskej pary pre výrobnú prevádzku—1,5 MW
 • Modernizácia chladenia výrobných priestorov fy. Jan Varmuža
 • Ústredné vykurovanie prístavby k D07 a D08 fy. Jan Varmuža Hodonín—800 kW
 • Oprava rozvodov vykurovacej vody pre vyhrievanie podložia
DELIMAX

DELIMAX a.s.

 • Potrubné rozvody pre stáčanie octu a oleja z autocisterien
 • Oprava tepelných rozvodov pre Čističku Odpadných Vôd
 • Parné rozvody pre parné vane na zeleninu
 • Výpočty chladnutia repkového oleja v nádrži umiestnenej pod zemou
 • Získavanie odpadného tepla z chladiacich strojov Trane

Cihelna Hodonín

 • Parovodná prípojka pre Cihelnu Hodonín
 • Parovodné prípojka DN50 pre LIS v Cihelně Hodonín

Mordovcement

 • Paroplynový cyklus Mordovcement—Systém diaľkového vykurovania—28 MW
 • Paroplynový cyklus Mordovcement—Chladenie spaľovacích turbín
 • Paroplynový cyklus Mordovcement—Tepelná úprava vody
Kordarna Velka nad Velickou

Kordárna Velká nad Veličkou

 • Výmenníková stanica para-voda—20 MW
Kogenerácia

KGJ – AKU – Kotle – Výmenníky tepla

 • Bytový podnik Myjava—KGJ o tepelnom výkone 229 kWt, 3 x kotol 1.250 kW, ktorý je zrealizovaný a pracuje od roku 2014
 • BAT Bratislava—západ, kde je vyprojektovaná akumulácia tepla do zásobníka o objeme 1.200 m3
 • Skleníkové hospodárstvo Ostrá v Čechách—KGJ o tepelnom výkone 2x1.300 kWt, kotle 2x1.200 kW AKU obsah 600 m3
Kogeneračné jednotky

KGJ – AKU – Kotle – Výmenníky tepla

 • Skleníkové hospodárstvo Tvrdonice v Čechách—KGJ o tepelnom výkone 2x2.400 kWt, kotle 10.600 kW, AKU obsah 1300 m3
 • Delimax Hodonín—KGJ o výkone 250 kWt bez akumulácie
 • Regulačná stanica plynu Brno—KGJ o tepelnom výkone 1.300 kWt, akumulácia do akumulátorov 2x80 m3
 • Svit Energochem—s akumuláciou tepla do akumulátora 900 m3, pre zdroj tepla KGJ 6x2.000 kWt, kotle 3x6.500 kW
Kogenerácia

KGJ – AKU – Kotle – Výmenníky tepla

 • Kotolňa a KGJ + akumulátor 600 m3 pre skleníky Ostrá cca 5 MW
 • Kotolňa a KGJ + akumulátor 900 m3 pre skleníky Tvrdonice
 • Kotolňa a KGJ+ akumulátor 900 m3 pre skleníky a datové centrum Smržice cca 7 MW
 • Kotolňa a KGJ + akumulátor 300 m3 pre regulačnú stanicu plynu Brna Turgeněvova cca 2,8 MW
Kogeneračné jednotky

KGJ – AKU – Kotle – Výmenníky tepla

 • Kotolňa a 2 KGJ + akumulátor 460 m3 pre regulačnú stanicu plynu Velké Němčice cca 4,5 MW
 • Kotolňa a KGJ + akumulátor 30 m3 pre PlastIme.chem Jablonec N/Nisou cca 1,9 MW
 • Kotolňa a KGJ + akumulátor 500 m3 pre skleníky Florcentrum Olomouc cca 6,8 MW

Obchodní Akademie Hodonín

 • Parná prípojka pre Obchodnú Akadémiu
 • Výmenníková stanica pre Obchodnú Akadémiu
Plavecky Bazen Hodonin

Krytý Plavecký Bazén Hodonín

 • Výmenníková stanica pre Krytý Plavecký Bazén Hodonín—2 MW
 • Generálna oprava parovodu pre Krytý Plavecký Bazén Hodonín
Sportovni Hala Hodonin

Sportovní Hala Hodonín

 • Napojenie Športovej Haly na tepelné rozvody z PS ISŠ Hodonín

ZŠ U Červených Domků Hodonín

 • Oprava tepelných rozvodov pre ZŠ U Červených Domků Hodonín
 • Redukčná stanica ZŠ U Červených Domků Hodonín
 • Rekonštrukcia výmenníkovej stanice v ZŠ U Červených Domků Hodonín

ZŠ Hargašova Bratislava

 • Rekonštrukcia ústredného vykurovania ZŠ Hargašova Bratislava

Mateřské Školy Hodonín

 • Pripojenie Materskej Školy Koupelní ul. na SCZT EHO Hodonín
 • Parovod pre Materskú Školu Lipová Alej Hodonín
 • Výmenníková stanica pre Materskú Školu Lipová Alej Hodonín

Integrovaná Střední Škola Hodonín

 • Výmenníkova stanica Integrovaná Střední Škola Lipová Alej Hodonín—1,2 MW

ZŠ Vančurova Hodonín

 • Výmenníková stanica ZŠ Vančurova Hodonín
EUROVEA Central

EUROVEA Central 1 Bratislava

 • Ústredné vykurovanie—Office—Plynová kotolňa—3,5 MW
Sheraton Bratislava

EUROVEA Central 2 Bratislava

 • Ústredné vykurovanie—Office
EUROVEA Central

EUROVEA Central 3 Bratislava

 • Ústredné vykurovanie—Office—Plynová kotolňa - 3,5 MW
Sheraton Bratislava

Hotel Sheraton Bratislava

 • Plynová teplovodná kotolňa na streche pre vykurovanie a klimatizáciu— 2,6 MW

Hotel Barónka Bratislava

 • Modernizácia tepelného hospodárstva hotela

Hotel Medium Bratislava

 • Tepelné hospodárstvo Hotela Médium

Hotel Panon Hodonín

 • Parná prípojka pre Hotel Panon
 • Výmenníková stanica pre Hotel Panon

Kaufland Hodonín

 • Horúcovodná prípojka pre Kaufland Hodonín
 • Výmenníková stanica pre Kaufland Hodonín

OBI Hodonín

 • Horúcovodná prípojka pre OBI Hodonín
 • Výmenníková stanica pre OBI Hodonín—700 kW

Parada Family Retail Center Hodonín

 • Horúcovodná prípojka pre Parada Family Retail Center
 • Výmenníková stanica pre Parada Family Retail Center

Elektro Spáčil Hodonín

 • Horúcovodná prípojka pre Elektro Spáčil
 • Výmenníková stanica pre ELektro Spáčil

Hypernova Hodonín

 • Horúcovodná prípojka pre Hypernovu Hodonín
 • Výmenníková stanica pre Hypernovu Hodonín

Bytové Domy

 • Výmenníková stanica pre bytový dom Štefanovičova-Mýtna Bratislava—700 kW
 • Miešacie stanice pre bytový dom Kašťánek Hodonín

Bytové Domy

 • Vykurovanie mestského domu Karpatská ul. Bratislava
 • Miešacie stanice pre bytový dom Jasánek Hodonín

Kotolne

 • Rekonštrukcia kotolne Železničná Stanica Senec
 • Kotolne pre firmu VIMO Kostolište
 • Rekonštrukcia kotolne na Hlbokej ulici v Bratislave
 • Oprava kotolne a výmenníkovej stanice pre sídlisko 7/1 Komárno—15 MW
 • Úprava kotolne a vykurovacích systémov v SOUCH Bratislava
 • Plynová kotolňa Adamovské Kochanovce—800 kW
 • Plynová kotolňa Bánovce nad Bebravou—700 kW

Kotolne

 • Plynová kotolňa Krajský Úrad Bratislava—1,6 MW
 • Plynová kotolňa Kino Mladosť Bratislava
 • Plynová kotolňa Sokolská Bratislava
 • Plynová kotolňa Dunajská Bratislava
 • Plynová kotolňa K2, Skalica—1,5 MW
 • Plynová kotolňa K5, Skalica—1,7 MW
 • Rekonštrukcia plynovej kotolne Záhumenice Rača, Bratislava—10 MW
Výmeníkove Stanice

Výmenníkové Stanice

 • Rekonštrukcia výmenníkových staníc na sídlisku Píly Prievidza - 18 ks
 • Rekonštrukcia výmenníkovej stanice PVT Hodonín
 • Výmenníková stanica pre Vojenskú Ubytovňu Hodonín
 • Výmenníková stanica Nad Stanicou Utekáč
 • Výmenníková stanica Pod Reštauráciou Utekáč
 • Výmenníková stanica v spoločenskom zariadení Utekáč
 • Rekonštrukcia výmenníkovej stanice STS Teplička
 • Rekonštrukcia výmenníkovej stanice Domáce Potreby Hodonín
Výmeníkove Stanice

Výmenníkové Stanice

 • Rekonštrukcia výmenníkovej stanice Kultúrny Dom Hodonín
 • Rekonštrukcia výmenníkovej stanice Ubytovňa Baňa Záhorie
 • Výmenníková stanica Banka Haná Holíč
 • Rekonštrukcia výmenníkovej stanice pre Práčovňu Bojnice
 • Rekonštrukcia výmenníkovej stanice Marina Hodonín
 • Rekonštrukcia výmenníkovej stanice Komárno - 2 x 15 MW
 • Výmenníková stanica MBS Brandlova ul. Hodonín
 • Výmenníková stanica Kordárna a.s. Velká nad Veličkou - 25 MW
Výmeníkove Stanice

Výmenníkové Stanice

 • Vybudovanie výmenníkovej stanice Lázně Hodonín
 • Pripojenie výmenníkovej stanice PS3-II OS JV na SCZT EHO
 • Výmenníková stanica v pobočke Komerční Banky Hodonín
 • Rekonštrukcia výmenníkovej stanice Lékárna Národní Třída Hodonín—600 kW
 • Výmenníková stanica Marina Hodonín—500 kW
 • Horúcovodná výmenníková stanica Gajova Bratislava—800 kW

Horúcovody

 • Tepelné rozvody Cukrovar Hodonín—5 MW
 • Tepelný napájač EHO Hodonín Sever—30 MW
 • Napojenie firmy Unicom na TN Hodonín Sever
 • Napojenie lokality Malá Kasárna na SCZT EHO Hodonín
 • Dodávka tepelnej energie do lokality Velká Kasárna Hodonín—5 MW
 • Horúcovodná prípojka pre OS BA II
 • Horúcovod pre ústredne vykurovanie fluidnej kotolne EHO

Horúcovody

 • Oprava horúcovodnej prípojky OST 757 Sabinovská Bratislava
 • Dodávka tepelnej energie pre Nemocnicu TGM Hodonín—6 MW
 • Dodávka tepelnej energie pre Dům Kultury a MěÚ Hodonín
 • Horúcovodná prípojka pre Chem Crete Europe Holíč
 • Dodávka tepelnej energie do lokality Lesní Hodonín—Tepelný napájač —7 MW + Výmenníkové stanice—4 ks

Parovody

 • Parovod pre Vojenskú Ubytovňu Hodonín
 • Parovod DVS—SOU Sigma Hodonín
 • Generálna oprava parovodu DVS—Mesto Hodonín
 • Preložka parovodu pre výmenníkovú stanicu 144 B.J. MBS Hodonín
 • Parovod pre budovu OKD EHO
 • Výpočet hydraulických a tepelných strát parnej siete Hodonín

Parovody

 • Generálna oprava tepelných prípojok tepelného napájača 0213 Hodonín
 • Prepočet hydraulickej siete parovodu SCZT EHO Hodonín
 • Preložka parovodu—Výstavba silnice I/51 obchvat centra Hodonína
 • Parovod do PS2 Hodonín—3 MW

Štúdie

 • Štúdia vychladzovania kondenzátu v EHO Hodonín
 • Štúdia tepelného hospodárstva EMKAM Hodonín
 • Štúdia II. etapy tepelného napájača Hodonín Východ
 • Štúdia pripojenia kotolne Brandlova Hodonín na SCZT
 • Štúdia rekonštrukcie tepeleného hospodárstva ZŠ U Červených Domků Hodonín
 • Energetická štúdia Závodu 07 DSTG Senica, Závod Holíč
 • Štúdia tepelného hospodárstva Lázně Hodonín

Štúdie

 • Štúdia - Tepelný napájač Hodonín—OSJV IV. stavba
 • Štúdia tepelného hospodárstva Cihelna Hodonín spol. s r.o.
 • Štúdia koncepcie vykyrovania Jihomoravskej Armatúrky spol. s r.o
 • Štúdia tepelného hospodárstva TJ Sigma Hodonín
 • Štúdia rekonštrukcie výmenníkovej stanice OD Centrum Hodnín
 • Štúdia preložky parovodu EHO-Cukrovar
 • Štúdia pripojenia lokality Kapřiska Hodonín na horúcovodný rozvod—10 MW

Štúdie

 • Štúdia tepelného hospodárstva Strojného Podniku v Bernolákove
 • Štúdia zhospodárnenia a prevádzkovania Krytého Plaveckého Bazéna Hodonín
 • Štúdia výmenníkovej stanice Nemocnice TGM a Lázně Hodonín
 • Štúdia bakteriálneho znečistenia TUV vo výmenníkovej stanici Lázně Hodonín
 • Štúdia dodávky tepelnej energie do lokality Lesní Hodonín
 • Štúdia dodávky tepelenj energie pre areál Sklady Hodonín—Tabák

Ostatné

 • Byty Vajnorská Bratislava s výmenníkovou stanicou
 • Depolymerizačná linka Sládkovičovo
 • Horúcovodná prípojka pre Kaštieľ Holíč
 • Výmenníková stanica pre Kaštieľ Holíč
 • Lázně Hodonín mobilná kotolňa 1 MW
 • Mecom Lučenec parná kotolňa 3 MW
 • Myjava rekonštrukcia tepelných rozvodov—predizol Aquatherm
 • Najrent Hodonín miešacie stanice vykurovacej vody

Ostatné

 • Ohrev bazénovej vody kúpalisko Hodonín
 • Ohrev teplej vody pre Základnú školu Devínska N. V.
 • Parná práčovňa Ploma Hodonín
 • Relaxcentrum Trnava vykurovanie a ohrevy bazénovej vody
 • Uniplast Bratislava skreslenie skutkového stavu—vyregulovanie sústavy
 • Tepláreň Náchod ponukový projekt KGJ 2x1.000 kWt, akumulátory 2x200 m3, výmenníková stanica para voda 7.500 kW
 • Skladová hala Ostrava—teplovzdušné vykurovanie, miešacie stanice výkon 9.000 kW