Počítačový Design, 3D Modelovanie a Projektová Dokumentácia

Najkomplikovanejšie a náročné projekty spracovávame v programe Inventor systém 3D výsledkom čoho sú modely celkov, ktoré sú na vysokej technickej úrovni. Modelové projektovanie je predpokladom optimálneho priestorového a finančného návrhu. Projekty spracované v 3D priestore sú brilantné s ľahkou upravitelnosťou a prispôsobiteľnosťou zmenám.